Hương Hoàng Food ẩm thực Hồng Kông tại Hà Nội. Hotline: 09689 68915

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp


Hương Hoàng Foods và Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Hương Hoàng Foods. Khi phát sinh tranh chấp, Hương Hoàng Foods đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Nhà Bán Hàng vào chất lượng dịch vụ của Hương Hoàng Foods và thực hiện theo các bước sau:

 

  • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa của Hương Hoàng Foods qua email: lienhe@huonghoangfoods.vn, Khách Hàng có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Hương Hoàng Foods sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Hương Hoàng Foods sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Hương Hoàng Foods đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Hương Hoàng Foods thì Hương Hoàng Foods sẽ yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 

Hương Hoàng Foods tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng cung cấp các thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng, Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. Hương Hoàng Foods sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Khách Hàng và Nhà Bán Hàng nếu được Khách Hàng hoặc Nhà Bán Hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

 

Sau khi Nhà Bán Hàng, Khách Hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Hương Hoàng Foods.

 

Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà Bán Hàng, Hương Hoàng Foods sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản, chấm dứt hợp đồng bán hàng hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Hương Hoàng Foods sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng đó, đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Khách Hàng, Nhà Bán Hàng, thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng và Nhà Bán Hàng sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.